Zakres ochrony danych osobowych

Od maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych – RODO. Do przestrzegania tych przepisów są zobowiązane wszystkie firmy zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych. Aby dokumentacja pracownicza była prowadzona w poprawny sposób niezbędne jest szkolenie z ochrony danych osobowych.

RODO jest przepisem wprowadzonym na potrzeby całej Unii Europejskiej. Przed wejściem w życie tej ustawy w Polsce obowiązywała ustawa o Ochronie Danych Osobowych – UODO. Przyczyną wprowadzenia istotnych zmian w zakresie chronienia danych osobowych pracowników była coraz większa popularność umów zawieranych drogą elektroniczną.

Najważniejszym celem nowych przepisów RODO było ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Dokumentacja pracownicza, a nowe przepisy RODO

Obowiązek prowadzenia akt osobowych pracowników spoczywa na każdym zakładzie pracy. Mówi o tym art. 94 ust. 9a kodeksu pracy.

Od stycznia 2019 roku dokumentacja pracownicza,a w tym akta osobowe mogą być prowadzone papierowo lub elektronicznie. Obie firma prowadzenia dokumentacji pracowniczej wymagają od każdego pracodawcy gwarancji, że poszczególne dane osobowe pracowników, pozyskane w procesie rekrutacji oraz w trakcie zatrudnienia będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie RODO. Wdrożenie nowych przepisów ułatwia profesjonalne szkolenie z ochrony danych osobowych.

RODO – dane osobowe szkolenie

Szkolenie z ochrony danych osobowych ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy w kwestii prawidłowego przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą. Przygotowuje one kadrę do prawidłowego obchodzenia się z dokumentacją dotyczą ochrony tych danych. Po zakończeniu szkolenia każdy jego uczestnik potrafi zarejestrować zbiór czy też podpisać umowę z firmami mającymi dostęp do firmowych baz danych.

Dane osobowe szkolenie jest przede wszystkim przeznaczone dla osób, które to bezpośrednio zajmują się problematyką ochrony danych osobowych, a więc do:

  • pracowników działu kadrowego,
  • pracowników działu prawnego,
  • pracowników marketingu
  • oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Dodaj komentarz