Umowa o dzieło – podstawowe informacje

Jeżeli firma potrzebuje jakiegoś rezultatu, niezależnie od tego w jakim miejscu lub w jakim czasie oraz nakładem jakiś środku, a chodzi jedynie o produkt końcowy, w takim wypadku mamy do czynienia z umową o dzieło. Jest to umowa rezultatu.

Co daje pracodawcy?

Przedsiębiorstwo oszczędza czas i pieniądze, ponieważ poza podatkiem, jaki należy odprowadzić, nie trzeba w żaden innych sposób opłacać takiej umowy. Nie przysługuje tutaj żadne minimalne wynagrodzenie ani też wymóg wykonania danego zadania samodzielnie. Liczy się to, aby przekazane do odbioru dzieło zostało wykonane w sposób niewadliwy.

Co to oznacza dla zleceniobiorcy?

Wykonuje on swoją pracę w ustalonych przez siebie godzinach, z uwzględnieniem własnego grafiku. Liczy się jedynie to, aby wykonać to zadanie w określonym terminie. Dodatkowo nie ma on żadnych profitów socjalnych z tego tytułu, ponieważ nie są za niego opłacane żadne składki – zdrowotne czy społeczne.

Nie są one opłacane nawet w przypadku, kiedy dana osoba nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z żadnego innego tytułu. Można ją rozwiązać w każdym momencie bez podawania powodów. Jeżeli jednak odda się dzieło zleceniodawcy, bierze się odpowiedzialność za jakoś jego wykonania.

Co na to Kodeks Pracy?

Nie ma on tutaj żadnego zastosowania, ponieważ pracownik w żadnym aspekcie nie staje się częścią zakładu pracy, a jedynie wykonuje powierzone mu zadanie na określonych warunkach. Nie reguluje żadnych wytycznych odnośnie tego, jak ma przebiegać taka współpraca. Tego rodzaju umowa ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do Kodeksu Cywilnego i zgodnie z jego postanowieniami jest zawierana, kończona bądź rozwiązywana.

Należy jednak przestrzegać prawidłowej ochrony danych osobowych również w jej przypadku, ponieważ odnosi się to do wszelkiego rodzaju danych zgromadzonych w rejestrach i przetwarzanych na różnego rodzaju potrzeby, w tym rekrutacyjne, marketingowe i rozliczeniowe. Powinno się zadbać o ich bezpieczeństwo, ponieważ nawet nieumyślne przekazanie ich osobom trzecim może skończyć się poważnymi konsekwencjami.

Dodaj komentarz