Jakie nowości czekają nas w prawie farmaceutycznym?

Prawo farmaceutyczne jest stale zmieniające się i podlega ciągłej aktualizacji. Praca w hurtowni farmaceutycznej lub aptece ogólnodostępnej wymaga ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie nowych przepisów prawa oraz treści ustaw.

Wiele przepisów ulega nawet niewielkim zmianom, przez co brzmią już całkiem inaczej i należy się z nimi zapoznawać. Przydają się wtedy różne kursy, np. szkolenie znakowanie produktów spożywczych.

Całkiem niedawno ze względu na niejasne sformułowanie, pewne problemy spowodował aneks 15 gmp, który w pierwszym momencie wydawał się nie dotyczyć systemów całkowicie skomputeryzowanych. Jedną z najnowszych zmian jest rozszerzenie przepisu dotyczącego prowadzenia innych działalności oprócz hurtowni farmaceutycznej lub apteki ogólnodostępnej.

Nowe przepisy zakazują przedsiębiorcom prowadzenia jeszcze bardziej różnorodnych działalności niż do tej pory. Taki przepis ma ma celu ograniczenie procederu wywozu produktów leczniczych za granicę, w ramach własnej działalności. Ustanowienie tej aktualizacji ma ponownie zwiększyć dostępność wielu leków dla pacjentów.

Ponadto zmieniają się i zaostrzają sposoby nadzorowania i kontroli obrotu lekami oraz ich sprzedaży. Zmieniają się również przepisy dotyczące dostępności i możliwości sprzedaży wszystkich leków bez recepty, poza tymi zawierającymi substancje psychoaktywne. Oznacza to, że zwiększy się możliwa ilość do zakupienia produktu leczniczego bez recepty.

Cały czas trwają także obrady dotyczące zawodu technika farmaceutycznego. Główną wątpliwością dotyczącą odebrania technikom uprawnień, dotyczy punktów aptecznych na terenach wiejskich. Punkty te często nadzorowane są właśnie przez techników farmaceutycznych i odebranie im uprawnień spowoduje konieczność nadzoru przez farmaceutę. Oznaczać to może, że wiele takich punktów zostanie zamkniętych ze względów finansowych.

Niewielkie punkty apteczne mogą się nie utrzymać jeśli będzie obowiązek zatrudnienia farmaceuty i technika farmaceutycznego. Spory dotyczące zawodu techników farmaceutycznych trwają już od jakiegoś czasu i coraz bardziej realne staje się możliwość odebrania im części uprawnień, a w przyszłości nawet i możliwości wykonywania zawodu, czego technicy farmaceutyczni najbardziej się obecnie obawiają. Prawo farmaceutyczne jest skomplikowane i należy ciągle aktualizować swoją wiedzę na jego temat ze względu na zmiany.

Dodaj komentarz